Over

Waarom Connecting Creates?

Art Ligthart 2014s

Omdat ik als architect de digitale wereld opnieuw wil inrichten: duurzaam en verantwoord. Omdat daar innovatieve en slimme architectuurconcepten voor nodig zijn. Omdat dit alleen lukt als we samenwerken en kennis bundelen. Daarom hou ik me bezig met het creëren van samenwerking, vanuit de inhoud. Meestal in de rol van adviseur of lead architect in grote projecten waarin de IT moet worden aangepast. Daarnaast deel ik graag mijn visie in presentaties en opleidingen, en sta altijd open voor vragen om mee te denken over uitdagingen in de digitale wereld van vandaag. Samen met u en andere experts in mijn netwerk: Connecting Creates!

Kennis maken? Neem gerust contact op.

Art Ligthart – architect

 

Een nieuwe digitale wereld vormgeven

Onze maatschappij kenmerkt zich door snelle veranderingen. Om het tempo van veranderingen te kunnen volgen zullen overheidsorganisaties en bedrijfsleven alle verouderde IT-systemen de komende jaren moeten gaan vervangen. Alleen de data kan mee naar de toekomst. Maar we zullen ook de informatie-infrastructuur van de BV Nederland anders moeten gaan opzetten. Zo moet er een veilig en betrouwbaar stelsel van basisregistraties en administraties komen, waarin we als burgers en ondernemers zelf grip kunnen houden op onze eigen gegevens en wie deze mogen gebruiken. Waarin privacy gegarandeerd is, maar tegelijk de gegevens benut kunnen worden voor waardevolle toepassingen. We zullen als maatschappij moeten bepalen hoe we IT willen inzetten en waar we een ethische grens trekken. Een mooie rol voor architecten: laten zien hoe de toekomst eruit kan zien, om scenario’s te maken, oplossingen uit te denken en deze voor te leggen aan een maatschappelijke discussie!

Vernieuwende concepten

Dit vraagt om vernieuwende concepten en architectuurprincipes om de IT slimmer in te richten. Die moeten we voor een deel nog gaan ontdekken met elkaar! Zo is het is cruciaal dat we de ‘kennis’ steeds meer uit de IT-systemen halen. IT kun je outsourcen, maar je data en bedrijfskennis wil je in eigen hand houden. Het principe van scheiden van de know en de flow is dus één van de belangrijke bewegingen voor de komende jaren. Het betekent o.a. dat we kennis over producten, diensten, processen, wetten, beleid etc in de vorm van modellen vastleggen, zodanig dat deze modellen veel meer door de organisatie zelf te beheren zijn. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om veel meer te spelen met deze kennis, bijvoorbeeld om processen in organisaties te verbeteren, maar ook om wetten, regels en beleid te gaan optimaliseren. En zo zijn er meer principes die architecten verder moeten uitdenken. Neem het principe van multi-realiteit.

Cocreatie tussen overheid en bedrijfsleven

Maar alleen vernieuwende concepten is niet genoeg. Wie heeft de expertise om het voor elkaar te krijgen? We kunnen dit alleen door breed samen te werken, door kennis en krachten in de kenniseconomie die Nederland heeft te bundelen. Innoveren door co-creatie en verbinden. Brainports creëren. Samen werken aan doorbraakprojecten. Kennis moet ons onderscheidende vermogen worden, niet de basale IT. En dit is hard nodig om internationaal gezien een concurrentiepositie te behouden. Kortom, ik nodig je van harte uit om een bijdrage te leveren!